புதிய வெஸ்பா எலிகண்ட் 149 ஸ்கூட்டர் வெளியீடு... சிறப்பம்சங்கள் விபரம்!

பிஎஸ்6 எஞ்சின் மற்றும் கூடுதல் சிறப்பம்சங்களுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட வெஸ்பா எலிகண்ட் 149 ஸ்கூட்டர் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்கூட்டரின் சிறப்பம்சங்கள் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய வெஸ்பா எலிகண்ட் 149 ஸ்கூட்டர் வெளியீடு... சிறப்பம்சங்கள் விபரம்!
பிஎஸ்6 எஞ்சின் மற்றும் கூடுதல் சிறப்பம்சங்களுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட வெஸ்பா எலிகண்ட் 149 ஸ்கூட்டர் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்கூட்டரின் சிறப்பம்சங்கள் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.