'படை வேணும்னா அஞ்சும், நான் மாட்டேன்' - போதை ஆசாமியிடம் சிக்கிய பாம்பு... என்ன நடந்தது தெரியுமா..?

போதையில் செய்வதறியாமல் இளைஞர் ஒருவர் செய்த காரியத்தால் ஊர் மக்கள் பதற்றத்தில் உறைந்தனர். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

'படை வேணும்னா அஞ்சும், நான் மாட்டேன்' - போதை ஆசாமியிடம் சிக்கிய பாம்பு... என்ன நடந்தது தெரியுமா..?
போதையில் செய்வதறியாமல் இளைஞர் ஒருவர் செய்த காரியத்தால் ஊர் மக்கள் பதற்றத்தில் உறைந்தனர். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.